‘I sette killer dello Shinkansen’, thriller tra Tarantino e Agatha Christie